HMS og verdier

At den enkelte trives gir positive ringvirkninger tilbake til bedriften og til kundene våre. Hos Jatronic har den ansatte innflytelse på eget arbeidsområde. Humør er høyt verdsatt!

De ansattes sikkerhet og helse er i sterk fokus. Faglig oppdatering og kursing gjør at Jatronic utvikler seg videre som en kompetansebedrift.

BPC of conduct