Ex godkjent PTT til Motorola GP340 serie, AB12-33NX

Ex godkjent Nøklingsbryter til Motorola GP340 serie. Denne kan også benyttes sammen med ikke Ex godkjent utgave av radio.