Ex godkjent PTT til Mototrbo DP4xxx serie, AB12-DPEx

Ex godkjent Nøklingsbryter til Motorola DP4xxx Ex serie. PTT kobles til radio via adapter PMLN6047A. Referer til Ex sertifikater for informasjon om sikker bruk.