Automatisk sekkeåpner for Fiskeri

Fosstech har utviklet et unikt produkt, Automatisk Sekkeåpner. Ingen elektronikk, batteri eller behov for lading. Utløseren åpnes automatisk på forutbestemt dyp under oppstigning. Produktet er testet ut over tid under Snurrevadfiske og resultatet har vært meget bra. Bedre kvalitet på fisken og enklere fangstoperasjon. Se datablad for mer informasjon og kontakt oss for mer informasjon

Sekkeutløser