Twincup ATEX

Som det fremgår av navnet har dette settet doble klokker for bedre dempning.
Finnes for hjelmfeste og med hodebøyle.
Ex-godkjent iht ATEX. Klasse EEx ib IIC T4