KRANKOMMUNIKASJON

Jatronic har utviklet systemer for radiokommunikasjon i kraner og drillerbu. Systemene egner seg for alle kraner, drillerbuer, stasjonære arbeidsplasser og kan plasseres i eksplosjonsfarlige områder (EX). Jatronic utvikler også styringssystemer og andre elektromekaniske systemer sammen med den enkelte kunde. Ta kontakt med support for hjelp til å tilpasse kommunikasjon i din kran! Kran- og drillerbu kommunikasjon fra Jatronic kommer i EX-godkjente utgaver og sertifikater og tilhørende brukerveiledning, samt utgaver for non-atex sone.