Bloggen

Atex godkjent nøklingsbryter med Motorola MTP850Ex

- 0 Comment. in Jatronic nyhet

Jatronic AB12-34T er ATEX godkjent av NEMKO for bruk sammen med Motorola MTP850Ex Tetra radio. Nøklingsbryteren er blitt presentert i flere forum, deriblant på Tekna Telecom Offshore konferansen i Kristiansand i oktober 2012.

Den er nå ute på test på flere plattformer i Nordsjøen, og de første oljeselskapene har kjøpt bryteren til sine anlegg. Jatronic har sålangt fått positive tilbakemeldinger på bryteren. Den har AB-12’s soliditet, gode lyd og brukervennlighet, og signalfunksjonaliteten åpner for at den kan brukes i full duplex samtale (konferanse).