Bloggen

Besøk oss på Subsea Valley

- 0 Comment. in Jatronic nyhet

Besøk vår ”stand” på SVC 2011

Møteplassen for verdens ledende teknologiske Subsea-miljø
Subsea Valley er et kraftsenter i utvikling med engineering og produksjon av Subsea-løsninger. Et ledende teknologisk miljø hvor systemløsningene, produktene og tjenestene setter sitt preg på Subsea-utbyggingen over hele verden. Med 60 prosent av verdensmarkedet sitter næringsklyngens deltagere i førersetet.

 

Subsea Valley Conference 2011

Drammen, Norway

May 10th – 11th 2011

www.subseavalley.com