Bloggen

Jatronic på tur med Simrad Echo

- 0 Comment. in Jatronic nyhet

Rett før sommerferien var Jatronic med Kongsberg Maritimes forskningsfartøy M/S Simrad Echo ut på tur.

Det ble en god demonstrasjon av KM sine avanserte ekkolodd og fiskeletingssonarer under kyndig veiledning av Ståle Myklebust fra Hydrografiavd. Og Øystein Fremmerlid som ansvarlig for fartøyet.

Det ble en svært lærerik tur for oss alle og ikke minst fikk de ansatte mulighet for å se sluttproduktet, som vi har leveranser til, i aktivt bruk.

Vi takker for at KM tok seg tid til en slik tur sammen med oss denne dagen.