Kommunikasjon i kran og drillerbu, AB50serien

Vår AB50 serie, Kran og drillerbu kommunikasjon sikrer god forbindelse mellom Kran-/Driller-operatør og øvrig mannskap. Tilpasning mot aktuell radio gjøres på bestilling.

Datablad:

AB50 Crane and driller datasheet